Giáng sinh an lành

Photo & stylist : Mai Anh Đông

Chụp ảnh noel, chụp ảnh giáng sinh, mùa đông

Photo : Mai Anh Đông

Ngoại cảnh