Chụp ảnh gia đình

Chụp ảnh giã ngoại gia đình. Photo by Mai Anh Đông

chup-anh-gia-ngoai-gia-dinh

Ngoại cảnh