Chụp ảnh chân dung

Photo& stylist by Mai Anh Đông

 

Ngoại cảnh