Chụp ảnh Áo Dài

Áo dài trên đường Kim Mã – Hà Nội

Áo dài Văn Miếu

Chụp ảnh áo dài

Chụp ảnh áo dài kỷ yếu

Chụp ảnh áo dài vườn hoa Bách Nhật

Áo dài vườn đào

Photographer Mai Anh Đông

Liên hệ chụp ảnh : 0966186000

Photo & stylist by Mai Anh Đông

chụp ảnh áo dài đẹp, duyên dáng áo dài, đường cong, áo dài nghệ thuật

Ngoại cảnh