Photographer: Mai Anh Đông

Liên hệ: 0966186000

Nhận chụp ảnh theo yêu cầu. Hai bên thống nhất thời gian và địa điểm để chụp. ảnh có thể được gửi online.

Tôi cũng có chụp cả cho khách hàng ở các tỉnh và thành phố khác.

Đ/c : Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội